แบรนด์ ( 0 )
ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   ม้วนลวด / เครื่องกดลวด (ทำปลอกเสาเข็มไอ)